Producenci
Sonda
Czy podoba Ci się nasza nowa strona?
Promocje
202003FA , PM-05, PM05 Poidło miskowe żeliwne dla bydła i koni 105
202003FA , PM-05, PM05 Poidło miskowe żeliwne dla bydła i koni 105
80,00 zł 68,00 zł 65,04 zł 55,28 zł
szt.
Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Obowiązujący od dnia 25.12.2014r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.łyskawaserwis.pl, prowadzony jest przez Łyskawa Service Bogusz Łyskawa, Jarotki 22, 62-402 Ostrowite na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Wójta Gminy Ostrowite, NIP 6671678914, REGON 301292544
2. Firma prowadzi sprzedaż towarów jednocześnie za pośrednictwem sieci internetowej oraz sprzedaż detaliczną, dlatego niektóre towary mogą być chwilowo niedostępne w magazynie mimo dostępności w sklepie internetowym.
3. Firma zastrzega sobie, iż niektóre zdjęcia zamieszczone w ofercie sklepu mogą nie odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi towarów.

 


§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio za pośrednictwem strony www.łyskawaserwis.pl, lub e-mailem (bogusz.lyskawa@wp.pl)
2. W przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy obowiązuje stawka za połączenie wg cennika operatora.
2. Zamówienia przez stronę www.łyskawaserwis.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto i zalogowali się na swoim koncie klienckim. Procedura składania zamówienia opisana została na stronie internetowej firmy w zakładce „Jak kupować?”.
Umowa nakłada na Klienta obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Obowiązek ten jest potwierdzany w momencie składania zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego słowami: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Zamówienie przyjęte do realizacji”.
3. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem e-mail należy podać dokładną nazwę towaru, którego zamówienie dotyczy oraz kodu produktu. W braku oznaczenia przez Klienta terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż 1 dzień roboczy. Umowę uważa się za zawarta w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru-imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.
4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenia klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 


§ 3. Odbiór, dostawa, płatność

 


1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
1) paczka kurierska
2) paczka kurierska pobraniowa
3) paczka pocztowa
4) paczka pocztowa pobraniowa
5) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego

 

Dla zamówień o wartości powyżej 1.500 zł brutto koszty przesyłki pokrywa firma Łyskawa Service.

 

Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawiają się następująco:
1) paczka kurierska za pobraniem – 25 zł
2) paczka pocztowa – (paczka o maksymalnych wymiarach 100cmx60x40cm
do 30 kg) – 20 zł

 

2. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.
1) czas kompletowania zmówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas ten należy liczyć
w następujący sposób:
- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od
momentu zawarcia umowy zgodnie z § 2 i 3 od chwili skompletowania
i wysłania zamówionych towarów;
- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od
momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do
chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
2) czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego
przez Klienta:
- paczki kurierskie dostarczane są w ciągu zadeklarowanych 1-2 dni roboczych
- paczki pocztowe dostarczane są w ciągu zadeklarowanych 2 dni roboczych
3. Paczki pocztowe dostarczane są pod wskazany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie awizo i należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni (od dnia następnego po dniu doręczenia awiza) do najbliższego Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do Sprzedawcy.
4. Paczka kurierska dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawi awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez kuriera termin odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
5. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika
6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
7. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klient zauważy ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ma prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
8. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba, że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
przewoźnika
4) szkodę nie dająca się z zewnątrz zauważyć odbiorca stwierdził po przyjęciu
przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda
powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem
9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego braku towarów w magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie tego czasu, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, w takiej sytuacji Sprzedający zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną na wskazany przez niego rachunek bankowy.
10. Odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie Sprzedającego możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z pracownikiem firmy Łyskawa Service. Uzgodnienia terminu odbioru można dokonać telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
11. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
12. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu zamówienia.
14. Płatności dokonuje się w następującej formie:
1) płatność przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)
2) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

 


§ 4 Reklamacje

 


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać go na adres:
Łyskawa Service
Bogusz Łyskawa
Jarotki 22
62 – 402 Ostrowite
2. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:
rękojmia - odpowiedzialność sprzedającego wobec Klienta za wady fizyczne oraz prawne towaru, który sprzedaje
gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
- jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent;
- rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
4. Sprzedający odpowiada przed Klientem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu .
5. Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu 12 miesięcy, automatycznie zakłada się, że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania
6. Klient może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.
7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Sprzedający rozpatruje złożoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeżeli będzie to już niemożliwe, np. z powodu wyczerpania zapasów, Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
9. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający
10. W przypadku towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 


1.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o „Prawach konsumenta” Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
2. Klient może odstąpić od umowy składając sprzedającemu stosowne „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres sprzedającego (w tym przypadku decydująca jest data stempla pocztowego).
3. Po otrzymaniu w/w oświadczenia sprzedający niezwłocznie dostarcza Klientowi potwierdzenie jego otrzymania złożone drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Klienta.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie może być złożone przez Klienta telefonicznie.
5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie on zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Odstąpienie od umowy i odesłanie zakupionego towaru jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar Klient zobowiązany jest odesłać wraz z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem.
10. Oświadczenie o rezygnacji z zakupionego towaru (jeżeli składanie jest formą tradycyjną za pomocą poczty lub firmy kurierskiej) oraz zwrot towaru powinien być przesłany na następujący adres:
Łyskawa Service
Bogusz Łyskawa
Jarotki 22
62 – 402 Ostrowite

 

11. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
12. W sytuacji, gdy sprzedający nie poinformuje o możliwości zwrotu towaru, czas na zwrot towaru wydłuża się do 12 miesięcy. Jeżeli Klient zostanie poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy, termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Klientowi informacji o tym prawie.

 

§ 6 Informacje uzupełniające

 


1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Firma Łyskawa Service informuje, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 


                             Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

– Adresat: Łyskawa Service Bogusz Łyskawa, Jarotki 22 62-402 Ostrowite, e-mail: bogusz.lyskawa@wp.pl, tel. 500656722
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…………………………………………………………….. umowy dostawy następujących rzeczy(*)……………………………………………………….
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………...
– Data ………………………………………………

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący do dnia 25.12.2014r.

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.łyskawaserwis.pl, prowadzony jest przez Łyskawa Service Bogusz Łyskawa, Jarotki 22, 62-402 Ostrowite na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Wójta Gminy Ostrowite, NIP 6671678914,  REGON 301292544

2. Firma prowadzi sprzedaż towarów jednocześnie za pośrednictwem sieci internetowej oraz sprzedaż detaliczną, dlatego niektóre towary mogą być chwilowo niedostępne w magazynie mimo dostępności w sklepie internetowym.

3. Firma zastrzega sobie, iż niektóre zdjęcia zamieszczone w ofercie sklepu mogą nie odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi towarów.

 

 

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio za pośrednictwem strony www.łyskawaserwis.pl,  lub e-mailem (bogusz.lyskawa@wp.pl)

2. Zamówienia przez stronę www.łyskawaserwis.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto i zalogowali się na swoim koncie klienckim. Procedura składania zamówienia opisana została na stronie internetowej firmy w zakładce „Jak kupować?”. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Zamówienie przyjęte do realizacji”.

3. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem e-mail należy podać dokładną nazwę towaru, którego zamówienie dotyczy oraz kodu produktu. W braku oznaczenia przez Klienta terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż 1 dzień roboczy. Umowę uważa się za zawarta w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu. W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru-imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.

4.  Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenia klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

 

§ 3. Odbiór, dostawa, płatność

 

 

1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

            1) paczka kurierska

            2) paczka kurierska pobraniowa

            3) paczka pocztowa

            4) paczka pocztowa pobraniowa

            5) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego

 

Dla zamówień o wartości powyżej 1.500 zł brutto koszty przesyłki pokrywa firma Łyskawa Service.

 

Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawiają się następująco:

            1) paczka kurierska za pobraniem – 25 zł     

            2) paczka pocztowa – (paczka o maksymalnych wymiarach 100cmx60x40cm do 30 kg) – 20 zł   

 

2. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.

            1) czas kompletowania zmówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

                        - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od

                        momentu zawarcia umowy zgodnie z § 2 i 3 od chwili skompletowania  i wysłania zamówionych towarów;

                        - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od

                        momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do

                        chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

            2) czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego

               przez Klienta:

                        - paczki kurierskie dostarczane są w ciągu zadeklarowanych 1-2 dni roboczych

                        - paczki pocztowe dostarczane są w ciągu zadeklarowanych 2 dni roboczych

3. Paczki pocztowe dostarczane są pod wskazany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej nie zastanie pod nim osoby upoważnionej do odbioru przesyłki zostawia zawiadomienie awizo i należy się po nią zgłosić w ciągu 14 dni (od dnia następnego po dniu doręczenia awiza) do najbliższego Urzędu Pocztowego w celu jej odebrania. Po tym terminie towar będzie zwrócony do Sprzedawcy.

4. Paczka kurierska dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawi awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez kuriera termin odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.

5. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika

6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

7. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klient zauważy ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ma prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

8. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba, że:

            1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę

            2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika

            3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika

            4) szkodę nie dająca się z zewnątrz zauważyć odbiorca stwierdził po przyjęciu

               przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda

               powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem

9. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego braku towarów w magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie  tego czasu, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, w takiej sytuacji Sprzedający zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną na wskazany przez niego rachunek bankowy.

10. Odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie Sprzedającego możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z pracownikiem firmy Łyskawa Service. Uzgodnienia terminu odbioru można dokonać telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

11. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

12. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu zamówienia.

14. Płatności dokonuje się w następującej formie:

            1) płatność przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)

            2) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego

 

 

§ 4 Reklamacje

 

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać go na adres:

Łyskawa Service

Bogusz Łyskawa

Jarotki 22

62 – 402 Ostrowite

Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeżeli będzie to już niemożliwe, np. z powodu wyczerpania zapasów, Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób

4. W przypadku towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 

 

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o „Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar Klient zobowiązany jest odesłać wraz z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

2. Oświadczenie o rezygnacji z zakupionego towaru oraz zwrot towaru powinien być przesłany na następujący adres:

 Łyskawa Service

Bogusz Łyskawa

Jarotki 22

62 – 402 Ostrowite

 

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

 

 

§ 6 Informacje uzupełniające

 

 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Firma Łyskawa Service informuje, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl